روغن پایه تصفیه

روغن پایه به روغنی گفته می شود که به عنوان یک پایه برای روانکاری محسوب می شود.پس از اضافه کردن موارد افزودنی به روغن پایه روانکار نهایی بدست می آید.روغن های پایه از منابع نفتی بدست می آید. لذا در سال های اخیر به جهت حمایت از محیط زیست و با توجه به تجدید ناپذیر بودن منابع نفتی استفاده از روش های پالایشی جدید با تکنولوژی روز و تولید روغن های پایه با سطح کیفیت بالا مورد استقبال همگان واقع شده است. این مجموعه به همراه تیم مجرب مهندسین با دانش و تجربه عالی در حوزه پالایش و فرآوری روغن های پایه با کیفیت بالا اقدام به تولید انواع روغن های پایه با مشخصات زیر نموده است:

 

 

Color

Specific Gravity

at 15.6 C

Pour Point

(c°)

Flash Point

(c°)

Viscosity

Index

Viscosity

at 100°c(c.st)

Characteristics
   

ASTM

D-97

ASTM

D-92

ASTM

D-2270

ASTM

D-445

Test Method
1.5 0.860-0.870 -3 170 70-80 4-6 Base Oil 170

 

 

Total Acid No Color

Specific Gravity

at 15.6 C

Pour Point

(c°)

Flash Point

(c°)

Viscosity

Index

Viscosity

at 100°c(c.st)

Characteristics
     

ASTM

D-97

ASTM

D-92

ASTM

D-2270

ASTM

D-445

Test Method
0.02 1.5 0.860-0.870 -3 220-230 95 8-10 Base Oil 30